Một trường hợp chuyển đổi visa du học sang visa Tokutei Ginou

Lần này chúng tôi xin giới thiệu một trường hợp chuyển đổi thành công từ visa du học sang visa Tokutei Ginou ngành nhà hàng.

Vấn đề đầu tiên cần nhắc tới, đó là việc đóng thuế.

  • Du học sinh thường đi làm thêm ở nhiều nơi, vì vậy cần thực hiện khai báo thuế đầy dủ. Tuy nhiên do bạn ấy đã không khai báo thuế nên Vp chúng tôi đã giúp đỡ bạn từ việc khai báo cho tới đóng thuế.
  • Cần có giấy tờ chứng minh đã đóng nenkin nhưng vì du học sinh được miễn giảm nenkin nên VP cũng đã giúp bạn làm thủ tục miễn giảm tiền nenkin.
  • Ngoài ra, bạn DHS này cũng chưa đóng tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Số tiền còn nợ khá lớn và bạn có nhờ LS nói chuyện giúp bạn chia nhỏ số tiền ra đóng làm nhiều lần, cũng như viết giấy cam kết sẽ đóng đầy đủ và nộp lên Nyukan.

Khi chuyển từ visa du học sinh sang visa Tokutei Ginou thì có lẽ thuế là điểm bị soi kĩ nhất.

Nếu bạn cần tư vấn, hãy liên hệ với VP ngay hôm nay.