KHÔNG CẦN VĨNH TRÚ CŨNG CÓ THỂ VAY MUA NHÀ

Phần lớn các ngân hàng tại Nhật đều yêu cầu người nước ngoài phải có visa vĩnh trú mới có thể vay mua nhà.

Tuy nhiên cũng có một số nơi chấp nhận cho vay mà không cần vĩnh trú. Điều kiện quan trọng nhất khi đánh giá hồ sơ vay chính là khả năng chi trả khoản vay.

Cũng tức là, đánh giá mức thu nhập của người mua.

Thông thường mức thu nhập 400man/năm trở lên có thể coi là đạt yêu cầu. (Đây là mức thu nhập theo hộ gia đình. Ví dụ, tổng thu nhập của 2 vợ chồng)

Nếu đạt được điều kiện này, tiếp theo, cần phải có khoản trả trước ít nhất là 10%.

Trường hợp người vay có mức thu nhập cao, đang làm việc cho các cty/tập đoàn lớn, hoặc có bằng cấp/chứng chỉ đặc biệt, v.v thì ngân hàng cũng có thể xem xét cho vay mà không cần khoản trả trước.

Do chưa có vĩnh trú nên khó tránh khỏi lãi suất vay cao, vào khoảng 1,475%~2,875%/năm (lãi suất biến động). Sau khi xin vĩnh trú thành công, có thể chuyển sang gói vay có lãi suất thấp hơn.