Tuyển trưởng bộ phận chăm sóc (ngành hộ lý)

Nội dung công việc

・Phụ trách đào tạo, huấn luyện nhân viên
・Hỗ trợ trưởng bộ phận nhà cửa
・Chăm lo đời sống sinh hoạt hàng ngày cho khách chuyển đến ở
・Nghiệp vụ tư vấn đời sống
・Xác nhận hết ca
・Tổng hợp ý kiến về an toàn, tai nạn, giải trí… trong cuộc họp nhân viên
・Quản lý kế hoạch thực hiện dự án ước mơ trong cty
・Lập các tài liệu sử dụng trong cty như báo cáo hạnh phúc, v.v.

Điều kiện ứng tuyển

・ Có kinh nghiệm làm hộ lý trưởng nửa năm trở lên
・ Có kinh nghiệm làm hộ lý 4 năm trở lên
・ Có chứng chỉ dành cho nhân viên hộ lý介護福祉士(Điều dưỡng viên vui lòng liên hệ)
・ Người nước ngoài có N2 trở lên

Địa điểm làm việc

 Kawasaki Chuo
※Ngoài địa điểm trên còn tuyển tại Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba

Lương thưởng
Thu nhập năm 430~480万円(bao gồm thưởng)

Chi tiết lương
Lương tháng 31万円~ Thu nhập năm dự kiến khoảng 430~480万
※Bao gồm khoảng 40 tiếng làm thêm giờ, trên 40 tiếng chi trả riêng

Thời gian làm việc                                                                

9:00~18:00(Không làm đêm)
Theo lịch (Không có ngày nghỉ cố định)

Ngày nghỉ

1 năm nghỉ 110 ngày
Nghỉ có lương (yukyu)
Có thể nghỉ liền 1 lần 5 ngày nghỉ có lương

Chế độ khác

・Có tăng lương
・Có thưởng
・Chi trả thêm cho người có bằng cấp

PR・Thông tin về nơi làm việc

 Mặc dù cty hoạt động về lĩnh vực kaigo có môi trường làm việc khá nghiêm khắc nhưng cũng là nơi đưa vào các ứng dụng IT hỗ trợ cho công việc, giúp nhân viên sinh hoạt và làm việc dễ dàng hơn. Cty lớn với doanh thu cao, ước tính đạt 10 tỷ yên.